logo
 
                         

-EDM нишка от NOVOTEC

- ГРАФИТИ

- ДЕЙОНИЗАТОРИ

- РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ

ФИЛТРИ

Изискванията за ЕДМ филтрите при нишковата и обемната ерозия постоянно нарастват. Ето защо трябва да разчитате на качеството на продуктите на MANN+HUMMEL. Годините на практически разработки и близко партньорство с производители на ерозийни машини направиха фирмата това, което е днес: експерт във филтрацията на диелектрични флуиди при ЕДМ машините. MANN+HUMMEL може да оферира широка гама от продукти за всички известни производители по света, със степен на филтрация от 1 до 25 μm. Разработващите инженери на MANN+HUMMEL работят заедно с производителите на ерозийни машини, за да подобрят филтрите съобразно ЕДМ обработката. Това гарантира възможно най-добро действие на системата. Ето защо по време на сервиз, Вие също трябва да следите за оригинални продукти на MANN+HUMMEL. Ефективната филтрация позволява високо качество на обработка на детайла, а също и по-ниски производствени разходи. Дефекти в качеството на филтъра, могат да оскъпят процеса. Тези дефекти могат да се открият по следните признаци: - лошо качество на повърхността и неточност на обработвания детайл; - блокирани промиващи дюзи; - повишена консумация на смола; - утайка в охладителната и пълнещата система. - увеличаване на корозивните наслагвания. Резултатите са повишаване на текущите разходи и интензивно износване на Вашата ЕДМ машина. Така че за сигурност, изберете продуктите на MANN+HUMMEL. Чрез определена степен на филтрация и избор на първокачествени материали, Вие получавате: - стабилност при обработка; - отлично качество на обработвания детайл; - гладка работа на ЕДМ машината; - по-дълъг сервизен живот на филтрите; - постигане на по-висока ефективност; - почистване на диелектрика като цел на производителя. Запазената марка MANN+HUMMEL e доказана и одобрена от производители и оператори на ЕДМ машини. Premium и E-line (Economy Line) – две перфектни решения. С MANN-HUMMEL, Вие можете да избирате между двата продукта за своята нишкова и обемна ерозийна машина. H15190/16 Premium model е с доказано качество при ерозийните машини. Препоръчва се от машинните производители и предлага най-дълъг сервизен живот. Новите E-line са рентабилно високо алтернативно изпълнение на копирани продукти и имат следните предимства: - максимално качество на филтриране – същото като на H15190/16; - без химически замърсявания на диелектричния флуид; - отличен сервизен живот. MANN-HUMMEL са развиващ се партньор на Agie и Charmilles. Ето защо Premium и E-line са доказани продукти за употреба с тези машини. Новите H15190 и H15475/1 Сега са на разположение новата генерация ЕДМ филтри: H15190 за нишкови и H15475/1 за обемни AGIE и Charmilles ерозийни машини. Доказано е ефективното намаляване на разходите при използване на тези продукти. Това е постигнато посредством нова технология на производство. Външните обвивки са захванати за пластмасовите дискове в първоначалния процес на спояване вместо използване на лепила. Допълнителни предимства: - по-дълъг сервизен живот благодарение на подобрена филтърна повърхност; - няма нахлуване на йони от лепилото в диелектричната среда; - спестяване от оперативни и разполагаеми разходи. Хартиени филтри - оптимизация на ерозийния процес. Във филтрацията на диелектричния флуид при EDM машините, хартиените филтри печелят огромна популярност с тяхната дефинирана степен на филтрация. Производителите на ерозийни машини дълго време стояха настрани от преимуществата на хартиените Сега те използват все повече и повече хартиени филтри с определена степен на филтрация при ерозийните машини. Причина за това са нарастващите изисквания за прецизност на обработваната повърхност.Хартиените филтри постигат висока точност на филтриране, която се доказва от общоприетите многостепенни тестове по ISO 4548-12 в изпитателните лаборатории на MANN-HUMMEL. Резултатите от тестовете показват, че хартиените филтри предлагат прецизна филтрация и висока стабилност. MANN-HUMMEL - лидерът в сферата на филтрацията на диелектрични флуиди препоръчват филтърът H 15 475/1 за обемни ерозийни машини,. Сравнителните тестове с традиционните платкови филтри показаха, че H15475/1 има значително по-добри филтриращи свойства и по-дълъг сервизен живот. Последните обвивки на хартиените филтри са директно свързани към долните слоеве. Това позволява на замърсения диелектричен флуид да преминава изцяло през хартията, като по този начин се гарантира степента на филтрация. Качеството на филтриране нараства след около 1 час работа при наличието на известно наслояване върху повърхността на филтъра. Тогава H15475/1 постига най-добрата си ефективност и стабилност, отстранявайки частици по-големи от 3 μm. Освен това хартиените филтри дават на машинните потребители точна информация за необходимостта на филтъра от сервиз. Диференцираното налягане върху филтъра посочва надеждно моментът, когато върху филтъра се е натрупало максимално замърсяване, тогава филтърът трябва да се смени.