logo
 
                         

Нишковата електроерозийна машина е предназначена за изработването на инструментална екипировка (матрици, поансони, различни видове щампи, фасонни инструменти и др.) и детайли със сложна конфигурация от закалени стомани и труднообработваеми материали. Ефективна е и обработката на единични бройки детайли. Детайлите се обработват чрез рязане без непосредствен контакт между инструмента и детайла и без отделяне на стружка. Състои се от работна машина, генератор на импулси, микропроцесорна система с цифрово-програмно управление и агрегат за йонизираната вода. Рязането се извършва от електрод-инструмент - нишка от молибден, мед, месинг и волфрам. Тя се врязва в заготовката и се движи перпендикулярно или под ъгъл спрямо обработвания детайл, описвайки желаната траектория. Рязането се извършва при подаване на импулсно напрежение между електрода-инструмент и електрода-детайл, вследствие на което настъпва електрокорозия. Генераторът на импулси генерира токови импулси с правоъгълна стойност и честота. Те се избират в зависимост от конкретните условия на работа и изискванията за грапавост на обработените повърхнини. Възпроизвеждането и описването на искания контур се извършва чрез движение на детайла по оси Х или У. В зоната на електроискровото рязане се подава под налягане дейонизирана вода, която обтича нишката. Обработваният детайл може да бъде или да не бъде във вана със същата вода. Освен като работна течност , дейонизираната вода изпълнява още и функцията на охлаждаща среда и отвежда извън зоната на рязане продуктите от ерозията. Чрез микрокомпютърна система се въвежда програмата за рязане по контур в диалогов режим (или от програмоносител) и се управлява целия работен цикъл. Във всеки момент се прави диагностика и контрол на изправността на всички блокове на машината. Управлението на нишката се извършва от интерфейс, включен към системата на машината Фирма Искра-ЕДМ извършва следните дейности:

* Официален представител е на NOVOTEC (производител на консумативи и резервни части за марките Agie, Charmilles, Fanuc, Makino, Ona и др.);

*Специализирана е в продажбите и доставката на електро-ерозийни машини (ЕDM) с CNC управление: нишкови ЕDM с впръскване и потапяне и обемни ЕDM;

*Извършва електро-ерозийни услуги с нишкови и обемни машини.

* Изработва щанци и пресформи по чертеж на клиента.

* Извършва сервизна дейност на всички марки ЕDM машини